Aldersopsparing erhverv

Aldersopsparing giver dig valgfrihed

Når du sparer op på en aldersopsparing, giver det dig et engangsbeløb, når du vælger at lade dig pensionere. Det betyder, at du selv bestemmer, hvornår du vil skifte bilen, eller invitere hele familien på den store ferietur. Du behøver ikke hæve hele summen på en gang, men må gerne delhæve efter behov.

Du kan oprette en aldersopsparing indtil 17 år efter opnået folkepensionsalder. Der gælder dog særlige overgangsregler, hvis du er født i 1960 eller før.

Det er samtidig også tidspunktet, hvor den senest skal hæves.

Den årlige indbetaling må ikke overstige 5.200,- kr. (2019). Kun hvis du har mindre end 5 år til folkepension, må du indbetale op til 48.000,- kr. (2019).

Indbetalingen kan ikke trækkes fra i skat, men den er til gengæld også afgiftsfri ved udbetaling.

Udbetalingen påvirker ikke dine evt. sociale ydelser.

Afkastet på din aldersopsparing bliver kun beskattet med 15,3 %.

.