Leasing

De fleste virksomheder vælger et lån i et pengeinstitut, når de skal købe nye anlægsaktiver. Andre gange betaler man måske aktivet fra virksomhedens kassekredit, som ellers er etableret til finansiering af den løbende drift.
I begge tilfælde kan leasingfinansiering være et fornuftigt alternativ, og det tilbyder vi i Dronninglund Sparekasse gennem vores samarbejdspartner, www.leasingfyn.dk.

Når du vælger leasingfinansiering, kan du bl.a. opnå:
- Nem og smidig finansiering
- Konkurrencedygtig finansiering med variabel eller fast rente
- Enkel regnskabsføring

Et aktiv, som er leaset, kan regnskabsmæssigt behandles efter to forskellige metoder, som begge er enkle at håndtere. Uanset valg af metode har leasingydelserne samme værdi i skatteregnskabet.

METODE 1 Oplysning om leasingforpligtelsen gives i en note, og leasingydelsen skal udgiftsføres i resultatopgørelsen.

METODE 2 Leasingaktivet aktiveres i regnskabet og optages som en betalingsforpligtelse i passiverne. Aktivet skal afskrives på samme måde som virksomhedens øvrige aktiver. Afskrivningerne skal udgiftsføres på sædvanlig vis i resultatopgørelsen.
Leasingydelserne opdeles i en afdrags- og en rentedel. Afdragsdelen reducerer betalingsforpligtelsen, som er opført under passiverne, mens rentedelen skal udgiftsføres i resultatopgørelsen.

Metode 2 svarer til, at virksomheden havde valgt et traditionelt køb med anlægsfinansiering. Uanset valg af metode har leasingydelserne samme værdi i skatteregnskabet.
I sparekassen har vi en samarbejdsaftale med www.leasingfyn.dk