FI-Kort

Hvad er fælles indbetalingskort?
Fælles indbetalingskort (FI-kort) er et indbetalingskort, der kan betales på posthuse, i pengeinstitutter eller via elektroniske betalingssystemer.

Hvem kan få fordel ved at anvende FI-Kortet?
Alle virksomheder, foreninger m.v., som sender fakturaer og opkrævninger til kunder/medlemmer., kan anvende FI-kortet.

Hvilke fordele får man med FI-kortet?
Med anvendelse af FI-kortet har man følgende fordele:
- Alle indbetalinger indsættes direkte på driftskontoen
- Større overblik, og dermed bedre likviditetsstyring og disponering
- Besparelse på rentedage
- Besparelse af gebyrer ved overførsler fra girokonto
- Effektivisering af tidsforbrug på administration
- Mulighed for meddelelser fra debitorer/medlemmer
- Integrering i økonomisystem

Hvordan får man meddelelse om indbetaling?
Der kan vælges mellem følgende muligheder:
- Elektronisk via Portalbank
- På kontoudskrifter
- Særskilt på papir

Hvordan fremstilles FI-kortene?
Der gælder specielle formkrav for produktionen af FI-kort. Hvis disse formkrav overholdes, kan FI-kortene trykkes af virksomheden, foreningen m.v.
Ellers kan sparekassen henvise til blanketleverandørerne www.basistryk.dk eller www.formula.dk

Tilmelding til FI-kort
Tilmelding til FI-kort skal ske ved henvendelse til en af afdelingerne i Dronninglund Sparekasse. Her kan du også få mere at vide om produktionen af FI-kort, og de fordele, du kan opnå.