Cash Management

Virksomhedens pengestrømme

Cash Management omfatter styring af virksomhedens pengestrømme eller cash flow.

Cash Management omfatter mange områder af virksomhedens økonomistyring, f.eks:
- Ind- og udbetalinger til både ind- og udland.
- Betalingsmåder og brug af elektronisk betalingsformidling
- Debitor- og kreditorstyring
- Likviditetsstyring og kapitalbinding

Gennem samtale med vore rådgivere kan du give din virksomhed et økonomisk eftersyn .

Der kan være penge at spare i form af:
- Større renteindtægter
- Mindre renteudgifter
- Sparede valørdage
- Færre omkostninger
- Bedre likviditet
- Administrative besparelser

Yderligere fordele ved et eftersyn er:
- Overblik over valuta- og renterisici, kommercielle og politiske risici
- En optimal balancestruktur
- En strategi for håndtering af betalingsstrømme og risici
- Anvendelse af finansielle instrumenter