Erhverv

Informationer og værktøj til vores erhvervsdrivende

Uanset, om der er tale om en stor eller mindre virksomhed så er der information, som har særlig stor interesse for virksomhedsledere. Denne information har vi samlet under overskriften Erhverv.

Her finder du information om:

  • Cash Management - styring af virksomhedens pengestrømme eller cash flow
  • Finansiering af anlæg, drift og garantier. Herunder sparekassens erhvervsfremmelån og Kom-i-gang-lån
  • Leasingfinansiering
  • Bluegarden (Multidata) og PBS-betalinger
  • E-boks erhverv
  • FI-kort
  • Leasing

Når det gælder finansiering, skræddersyer vi den ud fra behovene i den enkelte virksomhed. Her lægger vi vægt på et tæt samarbejde, der giver os indsigt i virksomheden. På denne måde kan vi bidrage med ideer, forslag og vores vurdering af eventuelle risici. Det gælder internt i virksomheden, men også i omverdenen, hvilket der skal tages højde for.

Naturligvis får vi indsigt i virksomheden via regnskaber, budgetter, målsætninger og strategier. Men vi vil nødig nøjes med tal som inspirationskilde. En tæt dialog og besøg i virksomheden er væsentlige elementer i vores arbejde for at skabe den optimale løsning.

Den optimale finansiering består ofte af en kombination af sparekassens egne produkter og produkter fra samarbejdspartnere på det finansielle marked.

Vores udgangspunkt er, at:
- Der skal være et fornuftigt forhold mellem egen- og fremmedkapital
- Det er vigtigt at minimere renterisici
- Der skal være en fornuftig likviditetsreserve.