Gebyr og renteændringsmeddelelser

Prisjusteringer pr. 1. januar 2018.

29 september, 2017 9:08

Ved den årlige gennemgang af sparekassens priser justeres sparekassens priser for enkeltstående serviceydelser uden for bestående kontraktforhold med virkning fra den 1. januar 2018. Tilføjelse af nye priser træder i