Klageansvarlig

Klagevejledning i Dronninglund Sparekasse

Hvis du ønsker at klage over Dronninglund Sparekasse, skal du i første omgang kontakte din afdeling.

Hvis du herefter fortsat er uenig i Dronninglund Sparekasses behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Dronninglund Sparekasse. Du kan bede din afdeling om at blive henvist eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.

Dronninglund Sparekasses klageansvarlige er Direktør Villy Sørensen. Du kan kontakte den klageansvarlige via brev, telefon eller e-mail på følgende adresse: Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, tlf. 98 84 17 22 eller mail@dronspar.dk

Du kan også vælge at indbringe din klage for Pengeinstitutankenævnet, St. Kongensgade 62, 2.sal 1264 København K, tlf. 35 43 63 33, www.fanke.dk.

EU-Kommunissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse mail@dronspar.dk